Sint Josef altaar

Wat is het oudste, nog bestaande gilde in Nederland? Dit altaar is een van de meer recente onderdelen van de St. Martinuskerk. Het is ingezegend in 1987. Het is opgericht in opdracht van het eeuwenoude Weerter Timmermansgilde. Het is een ontwerp van pater Gerard Mathot. De panelen zijn uit blank hout gesneden. Het Weerter Timmermansgilde […]

Doopvont

Waarom is dit het oudste interieurstuk in deze kerk? Er is weinig in het interieur van de Martinuskerk dat dateert uit de periode van vóór de Reformatie. Tijdens de Beeldenstorm in 1566 is alles kort en klein geslagen. Alleen dit doopvont bleef gespaard, het is dan ook 15de eeuws. De reden dat het niet vernield […]

Ex voto’s

Ontdek een bijzondere manier om te bedanken. Achter het altaar van Onze Lieve Vrouwe van Weert hangen twee lijsten met ex- voto’s. Het zijn geschenken aan Maria als smeekbede of als dankbetuiging voor een verkregen gunst. Vaak houden de voorwerpen direct verband met deze gunst. De ex-voto’s die hier hangen, dateren uit de 19e en […]

Onze Lieve Vrouwe van Weert

Hoe belangrijk is dit Mariabeeld voor de inwoners van Weert? Vanaf de Middeleeuwen concentreert de Mariaverering in deze gewesten zich rond de beeltenis van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch en de Sterre der Zee in Maastricht. Maar ook in Weert trekt een Mariabeeld al eeuwenlang aandacht: het Miraculeuse Beeld van Onse Lieve Vrouwe […]

Martelaren van Gorcum

Wie zijn deze twee heilige martelaren? Dit zijkapelletje wordt ook wel de Gravenkapel of Gravenkoortje genoemd. Deze naam verwijst naar het vermoeden dat de graven van Horne van hieruit de diensten in de kerk gevolgd zouden hebben. In 1885 werd het kapelletje gerestaureerd. In het gewelf zijn de wapens van Van Horne en het stadswapen […]

Glas-in-loodvenster Gedenkraam Victor de Stuers

Welke drie heiligen zijn op dit gedenkraam te zien? De meeste ramen in de St. Martinuskerk dateren uit  de periode tussen 1907 en 1928. De plannen om de vensters die in de 18de eeuw deels dichtgemetseld en deels verkleind waren, in de oorspronkelijke staat terug te brengen en van gebrandschilderd glas te voorzien dateren al […]

Glas-in-lood venster Victor de Stuers

Welke politicus toont met dit venster zijn band met Weert? De meeste ramen in de St. Martinuskerk dateren uit  de periode tussen 1907 en 1928. De plannen om de vensters die in de 18de eeuw deels dichtgemetseld en deels verkleind waren, in de oorspronkelijke staat terug te brengen en van gebrandschilderd glas te voorzien dateren […]

Glas-in lood venster fam. Driessens

Wie is het kind op dit glas-in-loodraam? De meeste ramen in de St. Martinuskerk dateren uit  de periode tussen 1907 en 1928. De plannen om de vensters die in de 18de eeuw deels dichtgemetseld en deels verkleind waren, in de oorspronkelijke staat terug te brengen en van gebrandschilderd glas te voorzien dateren al uit 1853. […]

Het retabel van Joris de Bruyn

Waar hing dit drieluik vroeger? Na de voltooiing van het koor, in 1456, hing er waarschijnlijk een drieluik boven het hoofdaltaar. Dit is tijdens de beeldenstorm bij de Reformatie (1566) geheel vernield, net als vrijwel alle middeleeuwse stukken in de kerk. Rond 1600 kan men weer gaan denken aan verfraaiing van de kerk. Een van […]

Philips van Horne

Ligt Philips van Horne begraven in de Martinuskerk? De Graven van Horne zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Weert. Dus ook in de Martinuskerk zijn talloze sporen van dit adellijke geslacht terug te vinden. Lees meer over de Van Horne’s. Het bekendste lid van het geslacht Van Horne is Philips van Montmorency, graaf van […]