Sacramentsaltaar

Hoe is dit altaar twee keer aangepast?

Dit is het Sacramentsaltaar, het altaar waarop in het tabernakel gedurende het gehele jaar de overgebleven geconsacreerde hosties (het heilig Sacrament; Lichaam van Christus) in een ciborie (liturgisch vaatwerk) worden bewaard voor de ziekencommunie of voor de aanbidding. Het is het oude hoofdaltaar uit 1739 en is hier in 1790 geplaatst, toen het nieuwe hoofdaltaar van Moretti in gebruik werd genomen. De beeldhouwer heeft het daarvoor voorzien van een tabernakel (oftewel sacramentshuis), bekroond met een kruisbeeld met Maria Magdalena.

In de 19de eeuw zijn er diverse aanpassingen aan het Sacramentsaltaar gedaan. De twee grote beelden van knielende engelen, voor het altaar, dateren uit de 19de eeuw. Ze zijn afkomstig uit een andere kerk en hier in de tweede helft van de vorige eeuw geplaatst.