Muurschildering Maria altaar

Wat is op deze muurschildering te zien?

Behalve de gewelfschilderingen uit de eerste helft van de 16de eeuw werden tijdens de restauratie in de jaren ’70 van de vorige eeuw ook een aantal wandschilderingen uit dezelfde periode als de gewelfschilderingen vrij gelegd.

Een voorbeeld hiervan is hier te zien, in het Mariakoor. In de schildering is rechtsboven onder meer een engel met wierrookvat te herkennen.

Mural Mary Altar

What can be seen in this mural?

Apart from the vault paintings from the first half of the 16th century, a number of wall paintings from the same period were also exposed during the restoration in the 1970s.

An example can be seen here, in the Maria choir. The painting includes an angel with a censer in the upper right corner.