Koorbanken

Waarom behoren de koorbanken niet tot het oorspronkelijke inventaris?

Op grond van het feit dat de Weerter kloosterzuster Maria Luyten in haar kroniek schrijft dat de beeldenstormers in 1566 alles in de St. Martinuskerk in stukken hadden geslagen, neemt men aan dat deze koorbanken niet tot de oorspronkelijke inventaris behoren. Zij zouden uit een van de Weerter kloosters stammen. De banken stammen uit het midden van de 16de eeuw en zijn bijzonder vanwege hun ornamenten. Het beeldhouwwerk bestaat uit figuurtjes, vermoedelijk profeten en hun vrouwelijke tegenhangers, de sibillen. Dit zijn heidense profetessen uit de Oudheid van wie men geloofde dat ze de komst van Christus hadden voorspeld.

Choir Stalls

Why are these choir stalls not part of the church’s original inventory?

Based on the fact that the Weert nun Maria Luyten wrote in her chronicle that in 1566 the iconoclasts had smashed everything in St Martinus Church to pieces, it is assumed that these choir stalls were not part of the original inventory. They supposedly came from one of the Weert monasteries. The pews dating from the mid-16th century are special because of their ornaments. The carvings consist of figures, presumably prophets and their female counterparts, the sibyls. These are pagan prophetesses from antiquity who were believed to have predicted the coming of Christ.