Koorbanken

Waarom behoren de koorbanken niet tot het oorspronkelijke inventaris?

Op grond van het feit dat de Weerter kloosterzuster Maria Luyten in haar kroniek schrijft dat de beeldenstormers in 1566 alles in de St. Martinuskerk in stukken hadden geslagen, neemt men aan dat deze koorbanken niet tot de oorspronkelijke inventaris behoren. Zij zouden uit een van de Weerter kloosters stammen. De banken stammen uit het midden van de 16de eeuw en zijn bijzonder vanwege hun ornamenten. Het beeldhouwwerk bestaat uit figuurtjes, vermoedelijk profeten en hun vrouwelijke tegenhangers, de sibillen. Dit zijn heidense profetessen uit de Oudheid van wie men geloofde dat ze de komst van Christus hadden voorspeld.