Bas-reliëf

Naar wie verwijst dit reliëf?

De bouwmeesters van de kerk zijn onbekend. Misschien wijst dit bas-reliëf naar één van hen. Het toont een engel die twee wapenschilden vasthoudt. Het linker, met 3 kronen, zou naar Keulen kunnen verwijzen. Het rechter toont een passer en de letters L en W. Wie achter dit schild schuilgaat en wat zijn functie was, blijft vooralsnog een raadsel.

Wat is een bas-reliëf

Met een reliëf wordt een driedimensionale beeldhouwkundige afbeelding in steen, hout, keramiek of metaal bedoeld, die niet helemaal vrijstaand is. Een reliëf heeft een driedimensionale voorkant en meestal een platte achterkant. Een bas-reliëf (letterlijk laag reliëf) heeft weinig hoogteverschil, zoals de afbeelding op een munt.

Bas Relief

To whom does this relief refer?

The master builders of the church are unknown. Perhaps this bas-relief  points to one of them. It shows an angel holding two coats of arms. The left one, with 3 crowns, could refer to Cologne. The right one shows a compass and the letters L and W. Who is behind this shield and what its function was remains a mystery for now.

Explanation bas-relief

A relief refers to a three-dimensional sculptural image in stone, wood, ceramic or metal (e.g. bronze), which is not entirely freestanding. A relief has a three-dimensional front and usually a flat back. A bass relief (literally: low relief) has little height difference, like the image on a coin.