Muurschildering St Jacobus

Waarom is St. Jacobus hier afgebeeld?

Behalve de gewelfschilderingen uit de eerste helft van de 16de eeuw werden tijdens de restauratie in de jaren ’70 van de vorige eeuw ook een aantal wandschilderingen uit dezelfde periode als de gewelfschilderingen vrijgelegd. Tijdens dit project is bijvoorbeeld deze in rode tinten uitgevoerde afbeelding van Sint Jacobus op de binnenzijdse steunbeer in de noordelijke beuk gerestaureerd. Deze schildering houdt zeer waarschijnlijk verband met Graaf Jacob van Horne. Vlakbij deze schildering is ook een latere, neoclassicistische schildering aangetroffen die een geschilderde aanvulling is op een altaar dat hier ooit heeft gestaan.

Mural painting St James

Why is St James depicted here?

Apart from the vault paintings from the first half of the 16th century, a number of murals from the same period as the vault paintings were also uncovered during the restoration in the 1970s. During this project, for example, the depiction of St James on the inner buttress in the north aisle, painted in red tones, was restored. This painting is most likely related to Count Jacob (James) of Horne. Near this painting, a later, neo-classical painting was also found which is a painted addition to an altar that once stood here.