Houten beeld St. Joris

Herinnering aan een verdwenen schuttersgilde In de 15de eeuw had Weert 3 Schuttersgilden, het Sint Jorisgilde, het Hubertusgilde en het Sint Catharinagilde. Alleen laatstgenoemd gilde bestaat nog, de andere twee zijn begin 20ste eeuw opgeheven. Dit houten beeld van St. Joris herinnert aan het St. Jorisgilde. Lees meer over deze heilige . St. Joris Sint-Joris […]

Sint Hubertus altaar

Het houten hert op het altaar bewijst: ‘toeval bestaat niet’. Omdat in de tweede bouwfase de steunberen meer naar binnen werden geplaatst, ontstond binnen ruimte voor biechtkapellen en altaren, bijvoorbeeld voor de schuttersgilden van Weert. In de 15de eeuw had Weert 3 Schuttersgilden, het Sint Jorisgilde , het Hubertusgilde en het Sint Catharinagilde. Alleen laatstgenoemd […]

Ste. Catharina altaar

Waarom is dit altaar zo belangrijk voor de historie van Weert? Omdat in de tweede bouwfase de steunberen van het kerkgebouw meer naar binnen werden geplaatst, ontstond binnen ruimte voor biechtkapellen en altaren, bijvoorbeeld voor de schuttersgilden van Weert. Dit is het altaar van het Gilde van de Wiëerter Stadsschötte Sinte Catharina 1480, als voortzetting […]

Koororgel

Geschenk van de zusters Ursulinen Dit neo-barokke koororgel is, net als het grote orgel, gebouwd door de firma Gebrs.Vermeulen te Weert. Het dateert uit 1970 en was bestemd voor de kapel van de zusters Ursulinen in Weert. Toen de zusters Ursulinen in 1989 het klooster hebben opgeheven, werd het orgel aan de Sint Martinuskerk geschonken.  […]

Orgel

Een prachtig staaltje Weerter ambachtskunst Dit orgel dateert uit 1942 en is gebouwd door de reeds in 1730 opgerichte firma Gebrs. Vermeulen uit Weert. Het vervangt een veel ouder orgel (uit de 17de – 18de eeuw, bouwer onbekend). Dit orgel werd in juni 1941 onherstelbaar beschadigd. In de nacht van 24 op 25 juni 1941 […]

Bas-reliëf

Naar wie verwijst dit reliëf? De bouwmeesters van de kerk zijn onbekend. Misschien wijst dit bas-reliëf naar één van hen. Het toont een engel die twee wapenschilden vasthoudt. Het linker, met 3 kronen, zou naar Keulen kunnen verwijzen. Het rechter toont een passer en de letters L en W. Wie achter dit schild schuilgaat en […]

Koorbanken

Waarom behoren de koorbanken niet tot het oorspronkelijke inventaris? Op grond van het feit dat de Weerter kloosterzuster Maria Luyten in haar kroniek schrijft dat de beeldenstormers in 1566 alles in de St. Martinuskerk in stukken hadden geslagen, neemt men aan dat deze koorbanken niet tot de oorspronkelijke inventaris behoren. Zij zouden uit een van […]

Sacramentsaltaar

Hoe is dit altaar twee keer aangepast? Dit is het Sacramentsaltaar, het altaar waarop in het tabernakel gedurende het gehele jaar de overgebleven geconsacreerde hosties (het heilig Sacrament; Lichaam van Christus) in een ciborie (liturgisch vaatwerk) worden bewaard voor de ziekencommunie of voor de aanbidding. Het is het oude hoofdaltaar uit 1739 en is hier […]

Muurschildering Maria altaar

Wat is op deze muurschildering te zien? Behalve de gewelfschilderingen uit de eerste helft van de 16de eeuw werden tijdens de restauratie in de jaren ’70 van de vorige eeuw ook een aantal wandschilderingen uit dezelfde periode als de gewelfschilderingen vrij gelegd. Een voorbeeld hiervan is hier te zien, in het Mariakoor. In de schildering […]

Muurschildering St Jacobus

Waarom is St. Jacobus hier afgebeeld? Behalve de gewelfschilderingen uit de eerste helft van de 16de eeuw werden tijdens de restauratie in de jaren ’70 van de vorige eeuw ook een aantal wandschilderingen uit dezelfde periode als de gewelfschilderingen vrijgelegd. Tijdens dit project is bijvoorbeeld deze in rode tinten uitgevoerde afbeelding van Sint Jacobus op […]