Koororgel

32 koororgel

Geschenk van de zusters Ursulinen

Dit neo-barokke koororgel is, net als het grote orgel, gebouwd door de firma Gebrs.Vermeulen te Weert. Het dateert uit 1970 en was bestemd voor de kapel van de zusters Ursulinen in Weert. Toen de zusters Ursulinen in 1989 het klooster hebben opgeheven, werd het orgel aan de Sint Martinuskerk geschonken. 
De tractuur (overbrenging) is mechanisch. Het orgel telt 4 registers:  Roerfluit 8’ (B/D), Fluit 4’ (B/D), Octaaf 2’ en Cymbel 3 st.

Gift of the Uesuline Sisters

32 koororgel

Choir organ

Like the large organ, this neo-baroque choir organ was built by the firm Vermeulen Bros in Weert. It dates from 1970 and was intended for the chapel of the Ursuline Sisters in Weert. When the Ursuline Sisters disbanded the convent in 1989, the organ was donated to the Sint Martinus Church. 

The action (transmission) is mechanical. The organ has 4 stops: Rudderflute 8′ (B/D), Flute 4′ (B/D), Octave 2′ and Cymbel 3 st.