Houten beeld St. Joris

Herinnering aan een verdwenen schuttersgilde

In de 15de eeuw had Weert 3 Schuttersgilden, het Sint Jorisgilde, het Hubertusgilde en het Sint Catharinagilde. Alleen laatstgenoemd gilde bestaat nog, de andere twee zijn begin 20ste eeuw opgeheven. Dit houten beeld van St. Joris herinnert aan het St. Jorisgilde. Lees meer over deze heilige .

St. Joris

Sint-Joris is een van de heiligen waarvan wordt aangenomen dat hij nooit heeft geleefd. De eerste vermeldingen over Joris zijn honderden jaren na zijn veronderstelde marteldood (rond het jaar 300) opgetekend. Het is ook niet duidelijk waar deze Sint-Joris geleefd zou hebben, men plaatst hem aan de Afrikaanse kust maar ook in Klein-Azië. Sint-Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom